menu
menu

Risk Analizi

Günümüzün yeni ve rağbet gören yönetim metodu “kurumsal risk yönetimi”ne (erm – enterprise risk management) göre risk 4 ana gruba ayrılmaktadır: Finansal risk, operasyonel risk, strateji riski ve tehlike riski. Söz konusu risk grupları birbirleriyle doğrudan ilişkilidir.

Sigorta sektörü için risk analizi; kurumsal risk yönetimi çerçevesinde belirlenmiş tehlike riskinin daha iyi tanımlanması için yerine getirilen bir süreçtir. “tehlike risk analizi” bir kurumun, alanın, şirketin veya tesisin özellikle yangın, sel, deprem gibi doğrudan risklerini ortaya koymak olarak tanımlanmaktadır.

Risk analizi; konu hakkında deneyim ve eğitim sahibi, objektif yaklaşıma sahip risk mühendislerince ilgili tesisin tehlike riski yönünden teftişi ve raporlanması olarak adlandırılır.

Risk analizi sonrasında, üzerinde çalışılan tesiste tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulur. İşletmede olabilecek muhtelif hasar senaryoları ele alınır. Olası azami hasar, poliçe yapısına bağlı olarak hesaplanır. Son olarak, tesisin sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanır ve sigortalı bu hususta bilgilendirilir.

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya