menu
menu

Whatsapp İletişim

Hemen ulaşın, yardımcı olalım.
0530 665 4238

Ticari Alacak Sigortası

Büyük ölçekli firmaların olduğu kadar kobi lerin de ihtiyaç duyacağı özel niteliklere sahip sigortalardır. Dünya ülkeleri arasında sadece bu poliçeler konusunda uzmanlaşmış belli başlı birkaç firma tarafından temin edilir. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı ticari faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları sigortalanabilir cirosu üzerinden hesap edilerek belirlenen limit dâhilinde teminat altına alınır.

Sigortalanabilen ciro:  bir yıl içerisinde gerçekleşecek kredili satışların içerisinden,  teminat dışı kalan alacakların düşülmesi ile hesaplanan cirodur.

Teminat dışı kalan alacaklar: peşin ve akreditifli satışlar, grup şirketlerine ve kamuya yapılan satışlar, banka teminatlı satışlar, mal veya hizmet karşılığı yapılan satışlar

Teminat dışı kalan durumlar:  teminat dışı kalan alacaklar, sigortalı ve alıcı arasındaki ticari anlaşmazlıklar, nükleer yakıt, nükleer atık, biyolojik ve kimyasal kirlenme, terör eylemleri ve sabotaja karşı yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu oluşabilecek zararlar

Ticari Alacak Sigortası

Ticari Alacak Sigortası - Öne Çıkanlar

Ticari risk (iflas ve geç ödeme)

Politik risk (ihracat yapan firmalar için)

Kullanım Alanları

Yurt içi ve yurt dışı satış yapan kredili alacaklarını teminat altına almak isteyen tüm işletmeler

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Finansal Sigortalar Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Finansal Sigortalar Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya