menu
menu

Birikimli / Geri Ödemeli Hayat Sigortaları

Geri ödemeli hayat sigortaları; Dövize endeksli olarak belirleyeceğiniz primlerinizi, herhangi bir risk gerçekleşmez ise,süre sonunda yatırmış olduğunuz döviz cinsinden tamamını geri alabileceğiniz bir sistemdir.

Poliçe; Minimum 10 yıllık bir süreçte belirleyeceğiniz vefat veya maluliyet tazminatlarını içermektedir. Riskin gerçekleşmediği durumlarda Sigorta şirketi, sistemde biriken paranızı tekrar size iade etmeyi taahhüt eder.

Birikimli / Geri Ödemeli Hayat Sigortaları

Birikimli / Geri Ödemeli Hayat Sigortaları - Öne Çıkanlar

Süre sonu ödemesi; kar paylı birikim veya gelir sigortası seçilmesi halinde 3 aylık gelir ödenir.

Ölüm halinde ödeme; birikime yönlendirilen primler ve kar payı toplamı ödenir.

Sigorta süresi; en az 10 yıl en fazla 30 yıl.

Yaş sınırı bulunmuyor.

Sağlık beyanı bulunmuyor.

Ödeme şekli; yıllık, 6 aylık, 3 aylık, aylık

Kullanım Alanları

Bireysel olarak herkese uygundur.

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Hayat Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya