menu
menu

Yıllık Hayat Sigortası

Beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigortadır.

Yıllık hayat sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır. sigorta kapsamında, vefat teminatı ile isteğinize bağlı olarak kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet ve hastalık sonucu tam maluliyet kaza sonucu tedavi masrafları ve kaza sonucu gündelik tazminat teminatları bulunmaktadır.

Yıllık Hayat Sigortası | Egeiz Sigorta Brokerliği

Yıllık Hayat Sigortası - Öne Çıkanlar

Yaşam kaybı durumunda ödenecek vefat tazminatı ile geçiminizi sağladığınız ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz.

Bir kaza sonucunda tam ve kısmi olarak malul kalmanız durumunda, maluliyetin derecesine bağlı olarak ödenecek tazminat ile bakım masraflarınızı karşılayabilirsiniz.

Beklenmedik bir kaza sonucunda meydana gelen rahatsızlığın tedavisine ilişkin doktor ücreti, ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi giderleri (nakil ücretleri hariç) bu teminat kapsamında fatura karşılığı belirlenen yıllık limit dahilinde karşıl

Bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma gelmeniz halinde çalışamayacağınız her bir gün için günlük teminat tutarı üzerinden gündelik tazminat, toplu olarak tarafınıza ödenecektir.

Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.

Kullanım Alanları

Bireysel olarak herkese uygundur.

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Hayat Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya