menu
menu

Bilişim / Cyber Risk Sigortaları

Günümüzde hem bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, hemde bu sektörün ortaya çıkardığı yazılımları kullanan işletmeler, veri depolarken üzerlerine aldıkları riskleri bu poliçeler vasıtasıyla ortadan kaldırabilirler. Şöyleki;

Bilişim Sigortaları; Yazılım konusunda hizmet veren IT firmalarının mesleki faaliyetlerini yerine getirirken ihmal ve kusurları sonucu kendilerinden talep edilecek tazminatlar için düzenlenen özel poliçelerdir.

Sigortalının hizmet veya servis sunumunu yaptığı teknoloji ürününün performans gösterememesine bağlı olarak talep edilen tazminatlar da dahil edilebilir.

Cyber Risk Sigortaları; İşletmeler, müşterilerinin, T.C,Kredi kartı,Adres vs.gibi özel. bilgilerini çeşitli yazılımlar vasıtasıyla depolamaktadır. Güvenliğinden sorumlu oldukları bu bilgilerin çeşitli yöntemlerle yetkisiz lkişilerin eline geçmesinden doğacak zararları karşılayan özel poliçelerdir.

Bilişim / Cyber Risk Sigortaları | Egeiz Sigorta Brokerliği

Bilişim / Cyber Risk Sigortaları - Öne Çıkanlar

Veri sızıntısından dolayı oluşabilecek finansal kaybınızı hafifletir.

Elektronik veri kaybınızdan doğabilecek risklerinizi azaltır.

Fiber şantaj kaynaklı üçüncü şahıslara yapılan fidye ödemelerini karşılar.

Elektronik içerik koruma ihmali kaynaklı doğabilecek zarar ve savunma masraflarını karşılar.

Kullanım Alanları

Yazılım ve Donanım firmaları

Veri Depolayan Tüm İşletmeler

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

İşletme Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya