menu
menu

Sınai işletme sigortaları

Üretim faaliyetinde bulunan sanayi işletmelerinin taşınır ve taşınmaz mallarını (binalarını, yarı mamul ve mamullerini, demirbaşlarını, makinelerini) maddi , bedeni ve ticari sorumluluklarının sigorta kapsamına alınmasıdır.

Sınai işletme sigortaları | Egeiz Sigorta brokerliği

Sınai işletme sigortaları - Öne Çıkanlar

Yangın ana ve ek teminatları

Yangın ve ek teminatlarına bağlı kar kaybı

Makine kırılması

Elektronik cihaz sigortası

Emniyeti suistimal

Taşınan para

Yangın mali sorumluluk

Üçüncü şahıs mali sorumluluk

İşveren mali sorumluluk

Alternatif iş yeri masrafları

Kullanım Alanları

Fabrikalar

Entegre tesisler

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

İşletme Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya