menu
menu

Taşınan Emtea Sigortası

Deniz, kara, hava, demiryolu vasıtasıyla taşınan malların kısmi veya tamamının zarar görmesi durumunda, malın sahibinin zararını tazmin etmeye yöneliktir. Bu poliçeler sadece kazalara odaklı teminat oluşturduğu gibi yükleme boşaltma ve aktarmaların dahil olduğu geniş teminatlar da sağlayabilir.

Emtia Taşıma Sigortası | Egeiz Sigorta Brokerliği

Taşınan Emtea Sigortası - Öne Çıkanlar

Malın taşıma esnasında zarar görmesi

Taşıtın devrilmesi ile yüke gelen zararlar.

Taşıtın çarpışması ile mala gelen zararlar,

Taşıma aracının tamamen çalınması ile yükün yok olması,

Malın taşıma aracından kısmen çalınması.

Kullanım Alanları

Üretip sevk edenler

Alıcılar

Satıcılar

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Nakliyat Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya