menu
menu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat sıfatıyla yürüttüğü mesleki faaliyetlerini ifa ederken doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eden bir üründür.

Avukat Mesleki  Sorumluluk Sigortası | Egeiz Sigorta Brokerliği

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası - Öne Çıkanlar

Görevini gereği gibi yapmamasından doğan zararlar.

Müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden doğan sorumluluklar.

Diğer kusurlu davranışlarından kaynaklanan zararlar.

Kullanım Alanları

Avukatlar

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Sorumluluk Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya