menu
menu

İşveren Sorumluluk Sigortası

Herhangi bir iş kazasında, işletmenin sorumluluğu çerçevesinde,SGK tarafından kusur nispetinde istenecek olan tazminat tutarları ile İş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek hukuki tazminat talepleri bu poliçe ile güvence altına alınır. 

İşveren Sorumluluk Sigortası | Egeiz Sigorta Brokerliği

İşveren Sorumluluk Sigortası - Öne Çıkanlar

İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları.

Manevi tazminat talepleri.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.

Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri.

Kullanım Alanları

Ticari tüm işletmeler

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Sorumluluk Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya