menu
menu

Smmm/Ymm Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mali müşavir, Bağımsız denetçiler ve yeminli mali müşavirlerin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken yapmış oldukları hata ve ihmaller sebebiyle mükelleflerinin uğrayabileceği zararlara karşı düzenlenen poliçelerdir.

Smmm/Ymm Mesleki Sorumluluk Sigortası

Smmm/Ymm Mesleki Sorumluluk Sigortası - Öne Çıkanlar

İdari para cezaları

Usulsüzlük cezaları

Vergi ziyaı cezası

Gecikme zammı ve faizi

Müteselsil sorumlulukdan kaynaklı cezalar

Kullanım Alanları

Serbest muhasebeci mali müşavir

Yeminli mali müşavir

Bağımlı mali müşavir

Bağımsız denetçiler

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Sorumluluk Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya