menu
menu

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık

Bu ürün, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertaraf faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık | Egeiz Sigorta Brokerliği

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık - Öne Çıkanlar

İşletmelerin faaliyetleri sırasında kullandıkları tehlikeli maddelerin (petrol, petrol ürünleri, tüp gaz, kimyevi maddeler, boya vb...) verebileceği zararlara karşı teminat sağlar.

Zorunlu bir poliçedir.

Kullanım Alanları

Petrol ve petrol ürünü satan iş yerleri

Patlayıcı maddeler satan veya imal eden firmalar.

Kimyevi madde kullanan veya satan firmalar

Tehlikeli atık oluşturan firmalar

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Sorumluluk Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya