menu
menu

Ürün sorumluluk & Ürün geri çağırma sigortası

Ürün sorumluluk sigortası işletme olarak üretilen, sunulan, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi esnasında 3. Kişilere veya mallarına verilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigortalardır.
 
Tazminat talebinin karşılanması, sigortanın düzenlenme şekline göre poliçe süresi içerinde veya sonrasında olabilir.
 
Teminatın, geçerli olacağı coğrafi sınırlar poliçede belirtilir
 
* Hatalı veya eksik yapılan tasarımlar ve imalatlar
* Hatalı veya eksik hazırlanan kullanım talimatları
* Yetersiz bilgilendirme
* Hatalı ambalajlama ve etiketleme
 
Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı sadece üreticiler değil aynı zamanda aracı, satıcı ve ithalatçılar da yasal olarak sorumludur.
Bu sebeple ürün sorumluluk sigortasına ihtiyaç duyan şirketlerin sayısı oldukça fazlalaşmıştır. 

 

Ürün sorumluluk & Ürün geri çağırma sigortası | Egeiz Sigorta Brokerliği

Ürün sorumluluk & Ürün geri çağırma sigortası - Öne Çıkanlar

Ürün hatalarından dolayı üçüncü şahıs zararlarını tazmin eder.

Üretim kaynaklı hatalı ürünlerinizin üçüncü şahıslara verebileceği zararları kapsar.

Üretim, dağıtım, etiketleme veya ambalajlama esnasında oluşabilecek kusurlardan dolayı ürünleri geri toplama masraflarından doğabilecek maddi kayıpları karşılar.

Sigortalının piyasadaki itibarının zedelenmesini önlemek adına kriz yönetimine destek olur.

Kullanım Alanları

Gıda firmaları

Tekstil firmaları

Paketleme, ambalaj firmaları

Elektrik / elektronik parça üretimi

Bilgi Talep Formu

İlgili ürünün firmanıza sağlayacağu fayda ve avantajları daha detaylı görüşmek ve
birlikte en iyi çözüme ulaşmak için, gelin birlikte çalışalım.

Egeiz sigorta Brokerliği

Sorumluluk Sigortaları Talep Formu

İşletme Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sorumluluk Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Araç Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Mühendislik Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Nakliyat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Hayat Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sağlık Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Gayrimenkul Sigortaları Talep

* Girilen bilgiler hatalıdır.

Sosyal Medya